ที่โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลนักกีฬาจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2559 พร้อมด้วย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี  นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมมอบรางวัลนักกีฬาจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬา เจ้าหน้าที่  ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ, กีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาคนพิการแห่งชาติ  

โดยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 44 นครสวรรค์เกมส์ ได้เหรียญรางวัลอันดับที่  38 เหรียญทอง, 36 เหรียญเงิน 38, เหรียญทองแดง มอบเงินแก่นักกีฬา 2,455,500 บาท

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 สุพรรณบุรีเกมส์  ได้เหรียญรางวัลอันดับที่  45 เหรียญทอง, 20 เหรียญเงิน45, เหรียญทองแดง มอบเงินแก่นักกีฬา 902,500  บาท

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ปากน้ำโพเกมส์  ได้เหรียญรางวัลอันดับที่  39 เหรียญทอง, 38 เหรียญเงิน38, เหรียญทองแดง มอบเงินแก่นักกีฬา 757,450  บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,115,450 บาท