ที่สนามกีฬาหญ้าเทียม  Assumption Soccer Fields   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ภราดา ดร.ชำนาญ    เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา   เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ASSUMPTION SUMMER CUP 2018  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้จัดการแข่งขันฟุตบอล ASSUMPTION SUMMER CUP 2018 ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสัยรักการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมให้เยาวชน มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย   ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน  ใช้กิจกรรมการออกกำลังกายเป็นสื่อ  ซึ่งกำหนดการจัดการแข่งขันได้จัดการแข่งขันทั้งหมด 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 10ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี  รวมทั้งสิ้น จำนวน 29 ทีม  ทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2561