ที่สนามกีฬาหญ้าเทียม Assumption Soccer field นายสัมฤทธิ์  พงษ์วิรัตน์ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล  Assumption Football League 2018 โดยการแข่งขันดังกล่าว โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสัยรักการออกกำลังกาย เพื่อร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน โดยใช้กิจกรรมการออกกำลังกายเป็นสื่อ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่และพัฒนากีฬาฟุตบอลให้เป็นที่แพร่หลายและมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น

ซึ่งมีกำหนดการจัดการแข่งขันทั้งหมด 2 รุ่น ได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2561 โดยในปีนี้มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ในรุ่นไม่เกิน 9 ปี จำนวน 8 ทีมและในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จำนวน 8 ทีม รวมทั้งสิ้น 16 ทีม