ที่ สนามสิรินธร  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี พลตำรวจตรี ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ศิษย์เก่า ACS รุ่น3316   เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ปีการศึกษา 2561 โดยมีภารดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ โดยมีนายนิวัฒน์   พูลสวัสดิ์   หัวหน้างานกีฬา  กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดการ  แข่งขันกรีฑาสี  ปีการศึกษา 2561  ในปีนี้โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชามีนักเรียนทั้งหมด  4,180  คน    ได้จัดแบ่งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งหมดให้สังกัด อยู่ในสีต่าง ๆ จำนวน  8  สี    คือ สีแดง   สีขาว   สีน้ำเงิน  สีชมพู  สีม่วง  สีเหลือง  สีเขียว   และสีฟ้า  โดยการแข่งขันกรีฑาสีทางโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและรักการออกกำลังกาย เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย ใช้การกีฬาเพื่อผ่อนคลายห่างไกลจากกิเลสอบายมุขทั้งปวง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องได้อีกด้วย