ที่ สนามฟุตบอลโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา   นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสิริดาราเกมส์ ระดับมัธยมศึกษา โดยมีบาทหลวงยอด เสนารักษ์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  บาทหลวงอนุสรณ์ พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ได้ให้การต้อนรับ  โดยการแข่งขันกีฬาสีได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรง ซึ่งสามารถแสดงออกทางที่ดี และนำผลดีนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีแก่นักเรียน สร้างความรัก ความสามัคคี มีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา และเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ เพื่อปรับปรุงพัฒนาบุคคลให้มีความเฉลียวฉลาดมีไหวพริบ ปฏิภาณเรียนรู้กติกามารยาท และสนับสนุนเยาวชนให้เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไป โดยมีการจัดริ้วขบวนพาเหรดของกองเชียร์ในแต่ละสีเข้าสู่สนามกีฬาอย่างสวยงาม   ซึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้ แบ่งนักเรียนออกเป็น สี  ได้แก่  สีแดง   สีเขียว   สีฟ้า  สีชมพู  สีม่วง และสีเหลือง