ที่ห้องประชุมอาคารโอเซ่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  เป็นประธานการปฐมนิเทศและทำสัญญานักกีฬาโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2562 งานนักกีฬาโครงการพิเศษ ได้จัดการปฐมนิเทศ และทำสัญญานักกีฬาโครงการพิเศษขึ้นเพื่อ ให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับทุนโครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบต่างๆและทราบสาระสำคัญของสัญญา พร้อมทั้งทำสัญญากับโรงเรียนในปีการศึกษา 2562

               สำหรับ นักกีฬาโครงการพิเศษ หรือที่มักเรียกว่า นักกีฬาช้างเผือก ได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535 ปัจจุบันนี้เป็นระยะเวลา 27 ปี ซึ่งในปัจจุบันมีนักกีฬาช้างเผือก รวมทั้งสิ้น 108 คน แยกเป็นประเทศฟุตบอล 85 คน และประเภทกีฬาตะกร้อจำนวน 23 คน โดยในแต่ละปีการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จะให้ทุนการศึกษาแก่นักกีฬาโครงการพิเศษ ตามระดับความสามารถต่างๆ ปีการศึกษาละกว่า 10 ล้านบาท