ณ ห้องประชุมทรีนิตี้ อาคารบูรณาการ โรงเรียนดาราสมุทร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย  นางเสาวลักษณ์ พิริยาพรรณ ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีนางปัทมา คุณสืบพงษ์พันธุ์ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรีนางมนัสนันท์จันทรภัทร นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนอำเภอศรีราชาดร.วัลยา ภูมิภักดีพรรณ และนางสาวดุจเดือน เรืองเวชติวงษ์ นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัดชลบุรี ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวิ่งการกุศลเพื่อการศึกษาและสาธารณะประโยชน์   ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562  ณ บริเวณสะพานชลมาศวิถีจังหวัดชลบุรี โดยนำรายได้หักค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา  

 

          สำหรับกิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อการศึกษาและสาธารณะประโยชน์ในครั้งนี้จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2552 ณ บริเวณสะพานชลมารควิถีจังหวัดชลบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีด้วยการออกกำลังกายและจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชลบุรีโดยมีการแข่งขันได้แบ่งการสมัครออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทฟันรันระยะทาง 4 กิโลเมตรค่าสมัครคนละ 500 บาท เวลาปล่อยตัว 05. 45 น. และประเภทมินิมาราธอนระยะทาง 10 กิโลเมตรค่าสมัครคนละ 600 บาท เวลาปล่อยตัว 05.30 น.   โดยนักวิ่งทุกคนที่ลงสมัครจะได้รับเสื้อ จำนวน 1 ตัวและเหรียญ รวมถึงรางวัลในลำดับต่างๆซึ่งในทุกระยะทางวิ่งนักวิ่งจะได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายโดยมีไฮไลท์สำคัญที่บนสะพานชลมารควิถีในเวลาเช้าตรู่ที่ใช้เป็นเส้นทางแข่งขันซึ่งนักวิ่งทุกคนจะประทับใจไม่รู้ลืมโดยจุดเริ่มต้นการแข่งขันและจุดสิ้นสุดการแข่งขัน ณ บริเวณถนนหน้าสวนสาธารณะตำหนักน้ำจังหวัดชลบุรี

                ขอเชิญผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมวิ่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกำหนดปิดรับสมัครวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ช่องทางสมัครออนไลน์ https://www.runlah. com/event/cm19 รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/educationrunch/