ที่  ห้องประชุมหลุยส์ ชาแนล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  จ.ชลบุรี  ภราดาดร.มลฑล ประทุมราช ผู้แทนประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ภราดาดร.วีรยุทธ  บุญพราหมณ์ ประธานฝ่ายกีฬาและนันทนาการ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ  และ ภราดาดร.ชำนาญ  เหล่ารักผล  ประธานดำเนินงานฯ  ร่วมกันแถลงข่าว การจัดการแข่งขันกีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ประจำปีการศึกษา 2562  โดยจะมีการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่ 17 - 19 ตุลาคม 2562  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมอันดับหนึ่ง   

 

          สำหรับการจัดการแข่งขันฯ ครั้งนี้ เพื่อต้องการให้คณะครูเล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่ครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลด้วยกัน  เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดแก่สถาบัน อันจะนำมาให้เกิดซึ่งความรัก ความสามัคคี และ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา และได้จัดติดต่อกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 

 

           ซึ่งจะมีโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยทั้ง 16 สถาบัน ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ,โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ,โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  ,โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม ,โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม ,โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ,โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ,โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา ,โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ,โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  ,โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ,โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ,โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ,โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รวมคณะภราดา คณะครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมการแข่งขันกว่า 1,000 คน แบ่งประเภทกีฬาทั้งสิ้น 16ชนิด  โดยจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562  เวลา 17.30 น.  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี