ที่สนามกีฬาพอลลิเนียน โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬา SPC เกมส์ ประจำปี 2562 โดยมี นางปัทมา วิวัฒน์วานิช นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา นายไพบูลย์ เสริมสาตร์ (โต บางแค) นายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา และ พ.ต.ท.ธันยวิช มณีโชติ สว.จร.สภ.ศรีราชา ร่วมในพิธี มี อธิการิณี เซอร์มอนิกา ประทุมเทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

       โดยขบวนนักกีฬาของแต่ละคณะสี ตั้งแถวและเดินขบวนพาเหรดมาตามถนนจาก สวนสาธารณะ เทศบาลเมืองศรีราชา มายังโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ โดยมีขบวนวงโยธวาฑิตของโรงเรียนฯนำขบวน เเละในพิธีเปิดได้มีการแสดงของนักเรียนในแต่ละคณะสี อย่างยิ่งใหญ่อลังการ เป็นที่ประทับใจต่อผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมาก 

           นางสาวเพ็ญพร พูลสมบัติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   กล่าวว่า โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ บริหารงานโดย คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต แขวงประเทศไทย ซึ่งจัดการศึกษาในประเทศไทยมาแล้วถึง 120 ปี ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาเยาวชนไทย ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ตามวัย กิจกรรม SPC เกมส์ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติผู้อื่น และปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม และ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความมั่นคงทางอารมณ์ เข้าใจและเห็นใจผู้อื่น สามารถจัดการปัญหาต่างๆได้อย่างสร้างสรรค์

          ซึ่งทาง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน SPC เกมส์ ได้จัดแบ่งนักเรียนออกเป็น คณะสี ประกอบด้วย สีเขียว  สีเหลือง สีส้ม และ สีชมพู  โดยจัดการแข่งขันประเภททีม ได้แก่ บาสเกตบอล แชร์บอล ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล แบดมินตัน และ เทเบิ้ลเทนนิส ประเภทลาน ได้แก่ กระโดดไกล ประเภทลู่ ได้แก่ กรีฑา โดยเริ่มทำการแข่งขันกันมาตั้งแต่ วันที่ 2ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา และมาประกอบพิธีเปิดการแข่งขันและมอบรางวัลกันใน วันที่ 31 ตุลาคม 2562

            โดยผู้ปกครองที่มาร่วมในงาน ต่างได้ดูลูกหลานของตัวเอง ร่วมแสดงในชุดต่างๆอย่างสุดสวยอลังการ อาทิ การแสดงใน ชุดวิจิตรหิมพานต์  ชุดเซนต์ปอลฯจตุรมิตร แห่งสีสัน รวมพลังรักสามัคคี การแสดงชุด The Avengers  โดย วงโยธวาฑิต และวงเครื่องสายตะวันตก  รวมถึงการแข่งขันกีฬา  การแสดงโชว์กองเชียร์ลีดเดอร์  ฯลฯ   โดยผู้ปกครองต่างประทับใจและปลื้มใจเป็นอย่างมาก ที่เห็นลูกหลานของตนเองทั้งเก่งและน่ารัก กล้าแสดงออก ซึ่งผู้ปกครองต่างฝากขอบคุณ คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ที่ดูแลเอาใจใส่บุตรหลานเป็นอย่างดี ส่งผลทำให้เด็กๆต่างสนุกสนาน ร่าเริงและกล้าแสดงออกในทิศทางที่เหมาะสม