นายชัยทัช อิ้ดแสง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา    เปิดเผยว่าในช่วงนี้ประเทศไทยประสบภัยแล้ง ทางประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา ยืนยันว่า ขณะนี้การการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชาสถานการณ์น้ำยังปกติอยู่ขอให้ประชาชนชาวศรีราชาอย่าตื่นตระหนก เราสามารถผลิตน้ำประปาได้ตามปกติและมีจำนวนเพียงพอที่จะแจกจ่ายไปยังประชาชนได้ และขอให้ประชาชนอย่าวิตกหรือกังวลว่าน้ำไม่พียงพอต่อภาคครัวเรือน หรือภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้น้ำในระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา ได้ดำเนินการผลิตน้ำประปาให้ประชาชนมีใช้น้ำตลอดช่วงหน้าแล้งนี้  โดยทางประปาศรีราชานั้นรับน้ำดิบจากทางบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)เป็นน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลซึ่งผันมาจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ซึ่งเพียงพอที่จะจำหน่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ศรีราชาอย่างแน่นอนตลอดทั้งปี จำนวนผู้ใช้น้ำในพื้นที่ศรีราชาทั้งหมด37,826   ราย สถานีผลิตน้ำดิบได้วันละ50,000 ลบ.ซม.ต่อวันหรือชม.ละ2,000 คิวซึ่งเพียงพอต่อการใช้น้ำในแต่ละวัน ซึ่งทางการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชาจึงอยากขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าและควรหาภาชนะกักเก็บน้ำไว้ใช้เผื่อหากมีเหตุเกิดฉุกละหุกขึ้น และหากพบว่าพื้นที่ใดเกิดปัญหาน้ำไม่ไหล สามารถแจ้งมายังที่ทำการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา 038-311825 038-311131 038-313332  หรือ สายด่วน โทร 1662