วันที่ 18 พฤษภาคม 2560  เวลา 9.00 น. ที่สหคลินิกสมิติเวช เจ พาร์ค  รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์อัษฎา  ตียพันธ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา พร้อมคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล พนักงาน  นายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล สาธารณะสุขจังหวัดชลบุรี และคุณชูโต  จิระคุณากร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารเครือสหพัฒน์  เข้าร่วมพิธีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ   เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสการเปิดให้บริการคลินิกสาขาใหม่ “สหคลินิกสมิติเวช เจ พาร์ค” โครงการร่วมทุนระหว่างเครือโรงพยาบาลสมิติเวชและเครือสหพัฒน์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา บนพื้นที่ของเครือสหพัฒน์ บริเวณสนาม BS driving range ฝั่งตรงข้าม J Park เขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ในการดูแลสุขภาพประชาชนทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น ในพื้นที่เมืองศรีราชาและนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง

   สหคลินิกสมิติเวช เจ พาร์ค เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปทั้งเด็กและผู้ใหญ่  บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น  บริการด้านกายภาพบำบัด  เอกซเรย์ทั่วไป  อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน พร้อมรถพยาบาลรับ-ส่ง กรณีรักษาต่อที่โรงพยาบาลฯ รวมถึงมีแผนเปิดบริการด้านทันตกรรมในปลายปี 2560 อีกด้วย เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 – 21.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สหคลินิกสมิติเวช เจ พาร์ค โทร. 082 – 993 – 2302 หรือ 038 – 320 – 300