ที่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) หรือ Gistda อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  ทางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน)  ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 9 จัดโครงการแข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด EEC ระดับเยาวชน จังหวัดเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา - ชลบุรี ระยอง) ขึ้น

        โดยมีนายธวัชชัย อุ่ยพาณิช รองศึกษาธิการภาค 9  ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง กรรมการบริหาร สทอภ. นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นคณะกรรมการการตัดสิน

             ซึ่งในรอบระดับจังหวัด นายพีรยุทธ เจริญวงษ์   นายภูวศิษย์ โชควิริยดิษฐ์ จากทีม INX   โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏ์  คว้ารางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา   นายพัลลภ แจ้งไพร   นางสาวสุณิสา เทพวงศ์ จากทีม BB Blanner 2  โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ ชนะเลิศในระดับจังหวัดชลบุรี และ นายรุจ ด่านศรีบูรณ์   ศิวกร เสียงเล็ก จากทีม 404 Not Foundของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ชนะเลิศในระดับจังหวัดระยอง ซึ่งทั้ง3ทีมนี้ จะต้องมาแข่งขันวางแผนและพัฒนาจังหวัด EEC ในระดับประเทศ โดยมีการนำเสนอแนวความคิด การวางแผนและพัฒนาจังหวัด EEC ต่อหน้าคณะกรรมการ ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูอาจารย์ และตัวแทนนักเรียนทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน

               ผลการแข่งขันปรากฏว่า นายรุจ ด่านศรีบูรณ์ กับ ศิวกร เสียงเล็ก  ทีม 404 Not Found จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์  จังหวัดระยอง   คว้ารางวัลชนะเลิศในระดับประเทศ  รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมตั๋วเครื่องบินไปศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐเกาหลีใต้ไปครอง อันดับ ทีม BB Blanner 2  จากจังหวัดชลบุรี และอันดับ ทีม INX  จากจังหวัดฉะเชิงเทรา

      ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน)  กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่จะสร้างคนรุ่นใหม่โดยใช้แนวคิดใหม่ ๆ ในการวางแผน การจัดการพัฒนาพื้นที่ โดยไม่ได้มองแค่การทำผังเมืองเพียงอย่างเดียว แต่มองลึกไปถึงเชิงกายภาพ เชิงสิ่งแวดล้อม เชิงเศรษฐกิจ และที่สำคัญยังให้เยาวชนได้เป็นคนคิดทำ เพราะคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่มีใจเปิดกว้างและเป็นกลุ่มคนที่จะได้รับผลกระทบของการพัฒนาในอนาคต   ซึ่งวันนี้เห็นชัดเจนว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี ได้การตอบรับจากนักเรียนที่สนใจ ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก  เห็นผู้เข้าแข่งขันได้ฝึกใช้เครื่องมือ ข้อมูล ที่ Gistda มีอยู่ในระบบ ได้มาเรียนรู้ด้วยตนเอง มีแนวความคิดใหม่ๆ นำความคิดที่ได้มานำเสนอ  ซึ่งในอนาคตเราอาจขยายผลในวันนี้ไม่ใช่แค่ จังหวัดใน EEC แต่จะทำกิจกรรมแบบนี้ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ หรืออาจขยายไปในระดับประเทศอาเซียน หรือให้เชื่อมโยงกับประเทศที่เกี่ยวข้องในอนาคตด้วย