ที่อาคารโอเซ่ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา  จังหวัดชลบุรี ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เป็นประธาน เปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ OPEN HOUSE 2017ระดับปฐมวัย  ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล  ได้มีการแถลง นโยบายของโรงเรียน และแนวทางการจัดการเรียนการสอนของระดับปฐมวัย  โดยเน้นการเสริมสร้างความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคมของนักเรียน ระดับปฐมวัย ในการที่จะเข้ามาศึกษา ร่วมกัน ซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการ ผลงานของนักเรียน การแสดงความสามารถทางด้านดนตรี  ภาษาจีน และกิจกรรมนันทนาการ   เพื่อสร้างความมั่นใจ กับกับบรรดาผู้ปกครอง ที่มีความสนใจ จะส่งบุตรหลาน เข้ามาศึกษาต่อ ที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา    สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด การรับสมัครนักเรียน และการจำหน่ายใบสมัคร ได้ที่ แผนกธุรการ โทร038-311-055 ต่อ 358