ที่ห้องประชุม Auditorium ชั้น 8 อาคารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา  นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา และ ผศ.ดร.บรรพต  วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ร่วมในการแถลงข่าว  การจัดกิจกรรม เพลงเพื่อพ่อ” โครงการ 2 ที่จะมีขึ้น ณ หอประชุมธำรง-บัวศรี ม.บูรพา ในวันที่ 10 ต.ค.นี้ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง จ.ชลบุรี ,ม.บูรพา และบริษัทประชารัฐฯ  

                    นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เผยว่ากิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น นอกจากจะเป็นการถวายความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้ว ยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีในกลุ่มคนไทย ด้วยการนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ และบทเพลงของบุคคลที่แต่งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ์แด่พระองค์ มาร่วมขับร้อง ซึ่งกิจกรรมในครั้งแรกที่จัดขึ้น เมื่อเดือน ส.ค.ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

“ การจัดกิจกรรมในครั้งแรกเป็นการพูดคุยกันในระยะเวลาเพียงสั้นๆ  โดยเป็นความคิดริเริ่มของท่าน ผศ.ดร.บรรพต  วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา จึงได้เชิญชวนส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนบางส่วนเข้าร่วม และเป็นกิจกรรมที่ทุกคนทำด้วยความรัก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ทำให้งานในวันนั้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกคนมีความสุข และภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย   จึงมีแนวคิดที่จะทำโครงการในครั้งที่ 2 ที่จะมีนักร้องจากทุกภาคส่วนทั้ง ทหาร ตำรวจ ประชาชน ที่อยากร้องเพลงเพื่อพ่อ  เข้าร่วม ซึ่งหอประชุมธำรง-บัวศรี ม.บูรพา สามารถจุคนได้ 1,500 คน จึงขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วม ในวันที่ 10ต.ค.2560 เวลา 17.00 น.-21.00 น. ณ หอประชุมธำรง-บัวศรี ม.บูรพา