วันที่ 26 ก.ย.2560 คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายธีรยุทธ  ทุมเสถสาร ผู้จัดการส่วนคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ   เปิดบ้านต้อนรับคณะสื่อมวลชนอำเภอศรีราชา และอำเภอบางละมุง เข้าเยี่ยมชมกระบวนการบรรจุก๊าซ LPG และความปลอดภัยในการบรรจุก๊าซ

          นายธีรยุทธ ทุมเสถสาร เปิดเผยว่า คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ  เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม  2528  บนพื้นที่ 128 ไร่ โดยปัจจุบันรับก๊าซแอลพีจีจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. จังหวัดระยอง และคลังก๊าซเขาบ่อยา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผ่านระบบท่อส่งก๊าซใต้ดิน  มาเก็บไว้ที่คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ เพื่อรอขนส่งไปยังภูมิภาคต่างๆ ภายในประเทศ รวมถึงประเทศเพื่อบ้านด้วย  ปัจจุบันคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ สามารถเก็บสำรองในถัง จำนวน ถัง ขนาดความจุ 1,000 ตัน ถัง และขนาด 3,000 ตัน ถัง ในแต่ละวันจำหน่ายก๊าซ LPG มากถึง 3,500ตัน ซึ่งในช่วงวิกฤตน้ำมันแพง สามารถจำหน่ายได้ถึงวันละ 4,500 ตัน

        ภายในโดยคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ ประกอบด้วย สถานีจ่าย LPG ทางรถบรรทุกก๊าซ  สถานีสูบจ่ายทางรถไฟ โรงบรรจุก๊าซ LPG  ถังหุงต้มในครัวเรือน  โรงซ่อมสีถังก๊าซหุงต้ม  โรงซ่อมหูถังและฐานถัง ซึ่งในแต่ละวันสามารถบรรจุก๊าซ LPG  ถังหุงต้มในครัวเรือน  วันละ 3,500 ถัง โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบการรั่วของถัง น้ำหนักของก๊าซ LPG  ก่อนส่งถึงมือประชาชนทุกถัง
          ทั้งนี้ปตท.ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายคุณภาพ ความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  ตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับเหตุฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้ประชาชนในชุมชนสามารถมั่นใจในความปลอดภัยของคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะได้อย่างเต็มที่