วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ณ เวทีการแสดง สนามสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ  ศรีราชา ประธานในพิธีเปิด การแสดงมหกรรมคอนเสิร์ตสัญจรการกุศล  โดยมีนายพงษ์สวัสดิ์  รัตนะเหลี่ยม  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดการแสดงมหกรรมคอนเสิร์ตสัญจรการกุศลฯ ในครั้งนี้  เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ และร่วมต่อต้านยาเสพติดรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการหารายได้ เข้ากองทุนหน่วยงานการกุศลต่างๆ ได้แก่ กองทุนสวัสดิการครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และพนักงาน     จำนวนเงิน   1,000,000 บาท    ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเพื่อจัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวนเงิน  100,000 บาทโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จำนวนเงิน 50,000 บาท และ มูลนิธิศูนย์เกิดใหม่หญิงบางคล้า (สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหญิง) จำนวนเงิน 50,000 บาท

อีกทั้งเพื่อความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ  สร้างนิสัยรักษ์ธรรมชาติ ร่วมต้านยาเสพติด ในการจัดการแสดงมหกรรมคอนเสิร์ตสัญจรการกุศล ฯ ในวันนี้  ได้จัดให้มีนักร้องและศิลปินวงดนตรีต่าง ๆ เข้าร่วมการแสดงมากมาย อธิเช่น ศิลปินนักร้อง วง SOUND CREAM    พริ้ม     จีน่า ดี   ศิลปินนักดนตรีวง คชา วง TABASCO  วง SEVENDAYS CRAZY  และ วง GETSUNOVA เป็นต้น             โดยมีคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก