ห้องประชุม 903 ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี  (อาคาร ภปร.) มหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา และ นายปรีชา พงศ์วิสุทธิ์ศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาทำเล เพื่อขยายโครงข่ายสถานีฐาน   บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ได้ร่วมกันลงนามความร่วมมือในการติดตั้งระบบโครงข่ายสื่อสารข้อมูลไร้สาย  ระบบ small cell” ที่ทันสมัย  3 ที่ตั้ง ในมหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน วิทยาเขตจันทบุรี และวิทยาเขตสระแก้ว   เพื่อเป็นการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตนักศึกษายุคใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับการท่องโลกอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G ด้วยความเร็วสูงสุด จึงได้จัดให้มีการลงนามดังกล่าวขึ้น

           โดยจะเปิดให้บริการ 34 จุดทั่วมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ตกลงที่จะรับภาระค่าอุปกรณ์โทรคมนาคมและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งทั้งหมด และจะใช้เวลาในการติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมประมาณ 1-3 เดือน ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของพื้นที่ที่จะติดตั้ง ซึ่งบริษัทฯ ตกลงชำระค่าใช้สถานที่เป็นจำนวน1.14 ล้านบาทโดยจะชำระเป็นรายปี และยินดีที่จะมอบทุนการศึกษาหรือทุนวิจัย จำนวน แสนบาทต่อปีให้กับมหาวิทยาลัยฯ เช่นเดียวกับข้อตกลงชำระค่ากระแสไฟฟ้าให้กับมหาวิทยาลัยฯในอัตราเหมาจ่าย จำนวน 1.29 ล้านบาทต่อปี ฯลฯ ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีกำหนดระยะเวลา ปี โดยคาดว่าจะสามารถให้บริการนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ได้ในเดือน ก.พ.ปีหน้า