ที่ห้องเกียรติประวัติ อาคารวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ภารดาวิริยะ ฉันทวโรดม อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิดห้องเกียรติประวัติ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โดยมีคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะกรรมการผู้ปกครองและครู คณะภราดาคณะครู ครูเกษียณ ครูอาวุโส ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง นักเรียนและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดห้องเกียรติประวัติเป็นจำนวนมาก

           ภารดาดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชากล่าวถึงประวัติความเป็นมา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน โดยเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2487 โดยมีภารดาเทโอฟาน เป็นผู้ก่อตั้ง ได้เปิดทำการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่ 73  มีศิษย์เก่าจบการศึกษาออกไปทำคุณประโยชน์ ให้กับสังคมจำนวนมากมาย ในทุกระดับ ทั่วประเทศ จึงทำให้เกิดเรื่องราวและเหตุการณ์ที่ควรค่าแก่การจดจำขึ้นมากมาย

            ทางคณะผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา และผู้เกี่ยวข้อง จึงได้มีแนวคิดที่จะรวบรวมเหตุการณ์สำคัญต่างๆ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ทราบถึงความเป็นมา โดยรวบรวมเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นที่คณะภราดาอพยพนักเรียนประจำจากอัสสัมชัญบางรัก ส่วนหนึ่งมาเปิดทำการสอนที่ศรีราชา โดยคณะภราดา ครู นักเรียนรุ่นแรก ต่างช่วยกันแผ้วถางปรับพื้นที่ป่าให้เป็นโรงเรียน โดยเปลี่ยนไร่ตระไคร้เป็นไร่สับปะรด จนกลายเป็นไร่สับปะรดAC ที่มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศ และได้นำผลผลิตจากไร่ไปจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้นำมาจุนเจือนักเรียน และเลี้ยงดูนักเรียน ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ อีกทั้งยังมีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์มากมาย ที่มีคุณค่าทางความทรงจำ ของผู้ที่ได้ผ่านการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ จึงได้จัดทำห้องเกียรติประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อเป็นสถานที่จัดเก็บและรักษาสิ่งของทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของโรงเรียน เป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ผู้เข้าชมได้รับรู้ถึงเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของโรงเรียน

         โดยห้องเกียรติประวัติได้จัดทำขึ้นที่ชั้นล่างของอาคารวัชรสมโภช ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารวัชรสมโภชแห่งนี้ใน ปี พ. ศ. 2519อีกด้วย