ที่บริเวณอาคารสำนักงาน บริษัท แอลซีบี คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล จำกัด (ท่าเรือบี 1)   นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน พร้อมด้วย นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการกองการท่า เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมกิจกรรมวันแห่งความปลอดภัยประจำปี2561 (LCB1&LCMT Safety Day 2018) สำหรับกิจกรรมวันแห่งความปลอดภัยประจำปี 2561 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน โดยภายในงานมีกิจกรรมการประกวดแต่งกลอน ในหัวข้อ ปลอดภัยไปด้วยกันกิจกรรมการประกวดวาดภาพความปลอดภัย ในหัวข้อ “Stronger & Safer Together” กิจกรรม Body Analysis มาเรียนรู้ร่างกายของตัวเอง ขจัดพุงและห่วงยาง เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกัน พร้อมทั้ง กิจกรรมด้านความปลอดภัย และนิทรรศการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย