ที่สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร.) มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จ.ชลบุรี   รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานการแถลงข่าว การจัดงาน "วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 63 ปี และโครงการเดิน-วิ่ง เกียรติบูรพา เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ดร.รัชนี ชังชู อุปนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะประธานโครงการ ฯ ,อาจารย์เสถียร ปุรณะวิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย ร่วมในการแถลงข่าว  

                  

               รศ.ดร.วัชรินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย 63 ปี ในวันที่ 8 ก.ค. พ.ศ. 2561 ซึ่งทุกปีมหาวิทยาลัยฯ มีกิจกรรมที่ปฏิบัติกันมาจนเป็นประเพณี คือ กิจกรรมวิ่งประเพณีเขาสามมุข   และการทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ รวมทั้งตักบาตรอาหารแห้ง ซึ่งในปีนี้ยังมีพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2560 และพิธีมอบโล่สมนาคุณผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย  พิธีมอบเข็มผู้ได้รับรางวัล รัตนบูรพา” ประจำปี 2561  

               "ในปีนี้ นอกเหนือจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยบูรพา ยังร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า จัดโครงการเดิน-วิ่ง เกียรติบูรพา เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา หาทุนก่อสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้สามารถรองรับการให้บริการทางการแพทย์แก่สังคม ชุมชน และบุคคลทั่วไป อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

                 ดร.รัชนี ชังชู อุปนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง10.5 กม. ,วิ่งระยะทาง 5 กม. ,เดิน-วิ่ง Fun Run 3 กม. แบ่งกลุ่มอายุในการแข่งขันออกเป็น ชาย-หญิง อายุ 15-29 ปี ,อายุ 30-39 ปีอายุ 40-49 ปี ,อายุ50-59 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยทุกประเภทจะมีค่าสมัครคนละ 500 บาท ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อและเบอร์วิ่งในวันที่ 7 ก.ค.2561 ณ อาคารหอประชุมธำรงบัวศรี. ชั้น 1 โดยเสื้อจะมี 2 แบบ คือ แบบมีแขนและแบบแขนกุด

                  สำหรับรางวัลและเหรียญที่ระลึกวิ่งระยะทาง 10.5 กม. มีรางวัลที่ 1,2 และ 3 ถ้วยรางวัลประเภท ชาย-หญิง ประเภทละ 15 รางวัล ,วิ่งระยะทาง 5 กม. มีรางวัลที่ 1 และที่ 2 ถ้วยรางวัลประเภท ชาย-หญิง ประเภทละ 10 รางวัล และถ้วยรางวัลพิเศษ 4 รางวัล รวมทั้งสิ้น 54 ถ้วยรางวัล ซึ่งผู้เข้าแข่งขันทุกคนยังได้รับเหรียญที่ระลึกอีกด้วย

                  เส้นทาง  เดิน-วิ่ง เกียรติบูรพา ระยะทาง 10.5 กม. เริ่มจากสนามกีฬากลางเชาวน์ มณีวงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ไป-กลับ โรงแรม S2 บางแสน วิ่งระยะทาง 5 กม. เริ่มจากสนามกีฬากลางเชาวน์ มณีวงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ไป-กลับ วงเวียนบางแสน และเดินวิ่ง ระยะทาง 3 กม. ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา   เริ่มพิธีเปิดการแข่งขันเวลา 04.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่งเวลา05.00 น. และมอบรางวัลในเวลา 07.00 น.  

                ส่วนกิจกรรมวิ่งประเพณีเขาสามมุข โดยจะปล่อยตัวนักวิ่งจากเชิงเขาสามมุข วิ่งมายังมหาวิทยาลัยบูรพา ในเวลา 05:30 น. โดยจะมีรถบัสรับนักวิ่งจากมหาวิทยาลัยบูรพา ไปส่งเชิงเขาสามมุข ซึ่งเป็นจุดสตาร์ท ตั้งแต่เวลา 03:30 น.