ห้องประชุมชั้น 8 อาคารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ดร.สาโรจน์ วสุวานิช  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี ร่วมแถลงข่าวการเตรียมการจัดงานสัมมนาในหัวข้อ ทางเลือก ทางรอด อุตสาหกรรมไทยใน EEC ”ที่จะมีขึ้นในวันที่  23 ส.ค.นี้ ที่โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี  โดยความร่วมมือของ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ,จังหวัดชลบุรี ,วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

 

วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาดังกล่าว เพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี  รวมทั้งจะมีการถอดบทเรียนการบริหารธุรกิจของคนไทยที่ประสบความสำเร็จ ,การเกิดขึ้นของโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่ทุกภาคส่วนต้องตั้งรับ และรู้ถึงวิธีบุกเพื่อให้อยู่รอด  รวมทั้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจของ  3 จังหวัดภาคตะวันออก คือ ชลบุรีฉะเชิงเทราและระยอง

 

                    ดร. สาโรจน์  วสุพานิช  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ จ.ชลบุรี มีความพร้อมรับการเกิดขึ้นของโครงการ อีอีซี เช่นเดียวกับทุกภาคส่วนที่จะต้องเร่งพัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ รวมทั้งการศึกษา ซึ่งในส่วนภาคอุตสาหกรรมมีความตื่นตัวและให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว   โดยเฉพาะในแง่การปรับปรุงการลงุทนที่แม้ว่าจะไม่มี อีอีซี ภาคการลงทุนของ จ.ชลบุรี ก็มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี ที่ในวันนี้มีเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐในอัตราดอกเบี้ยต่ำที่จะช่วยให้สามารถเตรียมความพร้อมได้มากขึ้น

                  ดร. สาโรจน์  กล่าวอีกว่าการสัมมนาที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักธุรกิจและอุตสาหกรรมใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก กระตือรืนร้นในการเตรียมการ  เพราะหาก อีอีซี ประสบความสำเร็จย่อมมีบริษัทข้ามชาติเข้ามามากขึ้น   ยกตัวอย่างเช่น เมื่อครั้งอุตสาหกรรมยานยนต์เติบโต จนทำให้ภาคการลงทุนในพื้นที่ 3 จังหวัด กว่า 50%  เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมประกอบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งเมื่อทุนต่างชาติแห่กันเข้ามาเยอะ ก็พากันดึงบริษัทลูกของตนเข้ามาด้วย จนทำให้บริษัทที่รับช่วงต่อของไทย ต้องค่อยๆ ปิดตัวไป เพราะไม่สามารถแข่งขันได้ไหว ดังนั้นผู้ประกอบการต้องรู้เพื่อเตรียมการอย่างรอบคอบ และระมัดระวังไม่ให้ธุรกิจของตนเองต้องล้มหายไป

                   โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเข้าร่วมงานเสวนาในวันที่ 23 ส.ค.นี้ ประกอบด้วย ดร.สมพร  จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกลุ่ม บริษัท ไทยซัมมิท ,ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก, ดร.อนุสรน์  ธรรมใจ อดีต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานดยบายสาธารณะ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนายสุพันธุ์  มงคลสุธี  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย