โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ  จ.ชลบุรี  นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดการสัมมนา  ในหัวข้อ โอกาสและความท้าทายของไทยในการเข้าร่วมความตกลงการค้าเสรี CPTPP”   กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดการสัมมนา เพื่อเปิดเวทีรับฟังความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเข้าเป็นภาคี หรือสมาชิกความตกลง CPTPP ของประเทศไทย โดยมีหน่วยงานภาคเอกชน ตัวแทนภาคเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

 

                 ทั้งนี้สืบเนื่องจากการที่รัฐบาล มีนโยบายที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกความตกลง CPTPP จึงมอบหมายให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินกระบวนการเตรียมความพร้อมด้วยการจัด  ตั้งคณะทำงานที่มี รมต.กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นเลขาฯ ซึ่งเบื้องต้นได้มีการประชุมคณะทำงานไปแล้ว โดยมีหน่วยงานภาครัฐประมาณ 30 หน่วยงาน อาทิ กระทรวงเกษตรฯ ,กระทรวงอุตสาหกรรม,สภาอุตสาหกรรม,สภาหอการค้า,สำนักงานเกษตรแห่งชาติ ฯลฯ เข้าร่วมและแต่ละหน่วยงานจะต้องไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวว่าจะส่งผลกระทบ หรือผลดีเช่นไร

 

                นางอรมน   ทรัพย์ทวีธรรม    อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ในส่วนของกรมฯ มองว่าทำอย่างไรให้ประชาชนในทุกภูมิภาคได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความตกลง CPTPP  จึงจะจัดสัมมนาขึ้นใน 5 ภูมิภาค โดยเลือกชลบุรี เป็นพื้นที่แรกในเขตภาคตะวันออก  และจะลงพื้นที่เชียงใหม่  สงขลา กรุงเทพ  และขอนแก่น  โดยจะเชิญทุกภาคส่วนเข้ามารับฟังเนื้อหาของความตกลงดังกล่าวว่าเป็นอย่างไร จากนั้นจึงจะเปิดเวทีรับฟังความเห็นเพื่อนำทั้งผลดีและข้อกังวลของที่มีส่วนได้เสียเสนอต่อรัฐบาล เพื่อหามาตรการเยียวยา 

 

                ขณะนี้ประเทศไทยยังมีเวลาประมาณ 6-7 เดือน ในการทำการบ้าน เพราะความตกลงฉบับนี้คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ประมาณเดือน ก.พ.ปีหน้า ซึ่งตอนนั้นเราอาจจะได้คำตอบแล้วว่าประเทศไทย พร้อมหรือไม่ที่จะเข้าร่วมความตกลงดังกล่าว ซึ่งหากเห็นว่าพร้อมและยังมีผู้ประกอบการ หรือเกษตรกรในประเทศที่อาจได้รับผลกระทบเราก็จะไปเจรจาขอความยืดหยุ่น ซึ่งในเบื้องต้นเราทราบว่ามีหลายประเทศที่เป็นสมาชิกความตกลงดังกล่าว  ขอระยะเวลาในการปรับตัว อาทิ เรื่องที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ  ซึ่งมาเลเซีย ขอเวลาปรับตัว 10 ปี ส่วนเวียดนาม ขอเวลา 15 ปี ขณะที่ประเทศไทย อยากขอเวลาปรับตัวหรือไม่  หรือต้องมีการตั้งกองทุนช่วยเหลือก็ต้องมาดูกัน 

                ทั้งนี้ สมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ Trans-Pacific Partnership –TPP มี 11 ประเทศสมาชิก ประกอบด้วย ออสเตรเลีย,แคนาดา,นิวซีแลนด์,ชิลี,เปรู,เม็กซิโก,ญี่ปุ่น,บรูไน,มาเลเซีย,สิงคโปร์และเวียดนาม ส่วนประเทศไทยอยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมหรือไม่