ที่โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยในกำกับ สำหรับสำนักงานอธิการบดี ระยะที่ 1 โดยมี นาย พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดงานในพิธี และมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมโครงการในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของกฎหมาย  พรบ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง งบประมาณที่ใช้ และที่สำคัญความเข้าใจกับบุคลากรในเรื่องของการเตรียมตัวออกสู่มหาวิทยาลัยในกำกับ เนื่องจากบุคลากรเป็นทั้งผู้ที่มีส่วนได้เสียและเป็นผู้ได้รับผลกระทบในเรื่องของการเปลี่ยนสถานะภาพรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ถ้าทัศนคติในเรื่องของความรู้ความเข้าใจดี ก็จะสามารถเข้าไปสู่ในมหาวิทยาลัยในกำกับได้เร็วและมั่นคงยิ่งขึ้น

     ด้าน นาย พงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา   กล่าวว่า ทิศทางค่อนข้างมีความชัดเจน โดยเราจะได้เห็นเป็นรูปธรรมได้ในอีกไม่เกิน 2 ปี ข้างหน้า เพราะเรามีประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยอื่นๆที่ออกนอกระบบและเรียนรู้ถึงปัญหาต่างๆ ซึ่งเชื่อว่า ณ ตอนนี้เรามีความพร้อมสำหรับการเตรียมการเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกำกับได้อย่างมั่นคง