ที่โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี  นายกมล  บูรณะพงศ์  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวด ขย สื่อความหมาย ขับรถเลขสวย ร่ำรวยยั่งยืน” ขึ้นที่ โดยมี   นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ

              นายกมล  บูรณะพงศ์  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า การประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ผู้ชนะการประมูลจัดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตกทอดเป็นมรดกหรือทายาท สามารถจำหน่ายจ่ายโอนหรือ ซื้อขาย ได้และแผ่นป้ายทุกแผ่นได้ทำพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกแผ่นป้ายโดยแบบโบราณครบถ้วน รวมจำนวน 301 หมายเลข เพี่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ขับขี่รถที่ติดแผ่นป้าย และใช้รถด้วยความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้สร้างบุญกุศล เนื่องจากรายได้ทั้งหมดนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เป็นทุนสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

 

                     โดยที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบก ได้นำเงินดังกล่าวไปใช้ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับทุกจังหวัด เช่น โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในเทศกาลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย โครงการตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกขนาดใหญ่ของศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS  และยังได้จัดซื้อเครื่องตรวจจับความเร็วอีกด้วย

 

และรายได้ส่วนหนึ่งยังได้นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบ ภัยจากการใช้รถใช้ถนน เช่นผู้พิการที่เดินไม่ได้ ขาเทียม แขนเทียม เป็นต้น โดยมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก คาดมีรายได้จากการประมูลไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท