ณ ที่ว่าการอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายวิโรจน์ มีนะพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกำกับกิจการองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา ,นายดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และกลุ่มไทยออยล์  ได้ร่วมกันมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในโครงการประกวดภาพถ่ายปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “มนต์เสน่ห์ศรีราชา” จำนวน 23 รางวัล 

 

นายวิโรจน์  กล่าวว่า  โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้เจตนารมณ์ที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นศรีราชา ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านเกิดของไทยออยล์ รวมทั้งมุ่งหวังให้เกิดความรัก หวงแหนและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่   จึงได้จัดให้มีการประกวดภาพถ่ายเพื่อเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ รวมทั้งส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยวและสร้างรายได้เพื่อความยั่งยืนของ อ.ศรีราชา โดยการดำเนินโครงการถือว่าประสบความสำเร็จและได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เห็นได้จากจำนวนผู้สนใจที่ส่งภาพเข้าประกวดมากกว่า 1 พันภาพ  และยังได้รับร่วมมือจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ช่วยสนับสนุนในการตัดสินตามเกณฑ์มาตรฐานของความเป็นมืออาชีพ  โดยภาพที่ได้รับรางวัลจะจัดแสดงให้ผู้ที่สนใจเข้าชมในรูปแบบนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ “มนต์เสน่ห์ศรีราชา”  ณ ที่ทำการอำเภอศรีราชา ระหว่างวันที่ 7 - 30 ก.ย.นี้ และที่ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา บริเวณทางเข้าห้างฯโรบินสัน ศรีราชา ระหว่างวันที่ 27 ต.ค. - 4 พ.ย. นี้ด้วย

 

ด้าน นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา กล่าวว่า "มนต์เสน่ห์ศรีราชา" เป็นโครงการประกวดภาพถ่ายระดับประเทศ ซึ่ง กลุ่มไทยออยล์ ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนและผู้ริเริ่มให้เกิดโครงการนี้มีความคาดหวังจะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดความรักในทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวใน อ.ศรีราชา อันเป็นที่ตั้งของโรงกลั่นไทยออยล์ มาตั้งแต่ปี 2504 จึงซึมซับความรัก ความผูกพัน และยังสร้างงานสร้างอาชีพ รวมถึงความมั่นคงให้กับ อ.ศรีราชา มาตลอดระยะเวลา 57 ปี  และกิจกรรมนี้เป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มไทยออยล์ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง อันมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน อ.ศรีราชา จึงนับว่าเป็นของการเพื่อสังคมที่ดีอีกโครงการหนึ่งด้วย