รศ.นพ. อัษฎา ตียพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการ ปลอดเชื้อ ปลอดภัย ใส่ใจ ล้างมือ ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2561 พบกับกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการล้างมืออย่างถูกวิธี ตอบคำถามชิงรางวัล บริเวณชั้น 1 อาคาร ตั้งแต่เวลา 11.30 – 13.30 น. และในช่วงบ่าย กิจกรรม Kick off  ชมการประกวดเต้นประกอบเพลงล้างมือ  

             โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ พนักงานและผู้รับบริการ ได้รับความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในโรงพยาบาล ด้วยการล้างมือ บอร์ดความรู้เกี่ยวกับเชื้อดื้อยา โรคที่ติดต่อทางการสัมผัสและการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ช่วยลดอัตราการติดเชื้อของผู้ป่วยในโรงพยาบาล มือ.. เป็นอวัยวะที่สัมผัสสิ่งต่างๆ รอบตัว มีโอกาสปนเปื้อนเชื้อโรคและเป็นตัวกลางในการแพร่เชื้อโรคได้โดยคาดไม่ถึง” องค์กรอนามัยโลก ให้ความสำคัญและกำหนดให้เป็นเป้าหมายในการรักษาพยาบาลที่ปลอดภัย รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นนโยบายสำคัญ เพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลให้อาการป่วยทรุดลง ใช้เวลาในการรักษาพยาบาลนานขึ้น เสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น และหากเชื้อโรครุนแรงจนเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต ผู้ป่วยมีอันตรายถึงชีวิตสูงขึ้นอีกด้วย