วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ที่ เวทีการแสดง สนามสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ภราดา ดร.ชำนาญ  เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิด การแสดงมหกรรมคอนเสิร์ต การกุศล “เพื่อนกันอัสสัมชัญศรีราชา” โดยมีนายพงษ์สวัสดิ์  รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงานในครั้งนี้   สำหรับการจัดการแสดงมหกรรมคอนเสิร์ต การกุศลฯ ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และพนักงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ เพิ่มความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ ร่วมต้านยาเสพติด

สำหรับการจัดการแสดงมหกรรมคอนเสิร์ตการกุศล ฯ ในวันนี้ ได้จัดให้มีนักร้องและศิลปินวงดนตรีเข้าร่วมการแสดง จำนวน 2 วง ได้แก่ ศิลปินนักร้อง วง BIG ASS และวง PARADOX