วันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  ที่โรงเรียนดาราสมุทร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดงานวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 82 ปี โดยในช่วงเช้าคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีทางพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร  อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์  จำนวน  22  รูป จากวัดรังษีสุทธาวาส  และพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอศรีราชา

          ส่วนพิธีทางศาสนาคริสต์  บาทหลวงยอด เสนารักษ์ ผู้ลงนามแทนผู้ได้รับใบอนุญาต เป็นประธานในพิธีมิสซา ขอบคุณพระเจ้า พร้อมด้วยคณะนักบวช ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมในพิธี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักต่อสถาบัน ให้นักเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในพิธีกรรมทางศาสนา  รวมถึงเป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว  ชุมชนกับโรงเรียน

         สำหรับสิ่งของที่นักเรียนนำมาทำบุญตักบาตรในวันนี้  ทางพระสงฆ์ และเจ้าอาวาสท่านจะแบ่งสิ่งของให้กับโรงเรียนส่วนหนึ่ง โดยโรงเรียนจะนำสิ่งของมาใช้เพื่อประโยชน์  2  ส่วนคือ 

  1.  นำสิ่งของที่ได้รับไปช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส  ผู้อพยพทางทะเล  และแรงงานต่างด้าวของศูนย์สแตลลามารีส  ที่ช่องแสมสาร สัตหีบ  จ.ชลบุรี

  2.  ร่วมกับอำเภอศรีราชา  นำส่งของไปบริจาค  ช่วยเหลือคนชรา  และผู้ป่วยติดเตียงในอำเภอศรีราชาต่อไป