วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ที่ หอประชุมหลุยส์ชาแนล อาคารวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ภราดาดร.ชำนาญ   เหล่ารักผล  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงคอนเสิร์ต ศูนย์ดนตรี ประจำปี 2561 “ACS Winter  Love  Song” ศูนย์ดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เริ่มก่อตั้งในปีการศึกษา 2556 โดยความคิดริเริ่มของท่าน ภราดา ดร.ชำนาญ  เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ท่านได้เห็นสำคัญของการส่งเสริมสุนทรีภาพของนักเรียนทางด้านดนตรี ปัจจุบันนี้ศูนย์ดนตรีเปิดมาแล้ว เป็นเวลา 5 ปี  โดยเปิดการเรียนการสอน 10 ประเภท ดนตรี ได้แก่ (1) เปียโน (2) ไวโอลิน (3) กลองชุด (4) ขับร้อง (5) กีต้าร์ไฟฟ้า (6) กีต้าร์เบส (7) กีต้าร์คลาสสิค (8) ดนตรีไทย (9) โยธวาทิต และ (10) อูคูเลเล่

            การจัดการแสดงคอนเสิร์ต ศูนย์ดนตรี ได้จัดให้มีการแสดงเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2556 เป็นต้นมา และในการจัดการแสดง ฯ ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมทักษะผู้เรียนทางด้านดนตรี ได้สร้างผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางดนตรี กล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลสิ่งเสพติด

            ในการจัดการแสดงคอนเสิร์ต ศูนย์ดนตรี ในวันนี้ ได้จัดให้มีรายการแสดงต่าง ๆ อธิเช่น การแสดงดนตรีวงออเคสตร้า วงดนตรีไทย และดนตรีวงสตริง เป็นต้น โดยมีผู้แสดงร่วมการแสดงคอนเสิร์ต ฯ รวมทั้งสิ้น มากกว่า 100 คน