วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30 น ที่คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  ดร.พิเชษฐ์  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เป็นประธานในพิธีเปิด สถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิตอลเพื่อ EEC หรือDigital Academy Thailand (DAT)โดยมี ดร.จงรักษ์ วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดร.ณัฐพล  นิมมานพัชรินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจและดิจิทัล ร่วมในพิธีเปิดสถาบัน

               ปัจจุบันผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลพื้นฐาน และระดับสูงในพื้นที่ EEC ยังไม่เพียงพอ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ตั้งอยู่ในพื้นที่ EEC  มีความพร้อมด้านศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการด้านดิจิทัล  ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนในการจัดตั้งสถาบันที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนากำลังคนที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลในพื้นที่ EEC  ทางกระทรวง  จึงได้เลือกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา แห่งนี้ เป็นที่ตั้งของ สถาบันฯ  เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทางด้าน AI , Data Science  และ IOT  รวมทั้งหลักสูตรทางดิจิทัลต่างๆ ที่จะตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลในพื้นที่  โดยมีระยะเวลาโครงการ 3 ปี ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562  เดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยสถาบันฯ ที่จะมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการอบรม 150 ที่นั่ง มีแพลตฟอร์มเทคโนโลยี AI เพื่อใช้ในการบริการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการ โดยมีหลักสูตรในการอบรมด้านดิจิทัลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปิดบริการให้กับผู้เข้าร่วมอบรมและบุคลากรภายนอกเพื่อใช้งานในการประชุมทำงานและสร้างสรรค์ผลงานต่อไป

                     ทั้งนี้ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  เรื่องการทดสอบเทคโนโลยี 5G เพื่อตั้งศูนย์ ตั้งเสาสัญญาณ  เพื่อสนับสนุนในการศึกษาวิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G  สำหรับการดำเนินการบันทึกข้อตกลงร่วมมือฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา ปี  โดยมีการติดตั้งโครงข่าย 5จี ทั้งระบบในประเทศไทย พร้อมแสดงตัวอย่างการใช้งานจริง (Use Case) ในหลายด้าน เช่น การจำลองการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมโดรนส่งของ, Cooperative Cloud Robot, อุปกรณ์ตรวจวัดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (IoT Sensor) ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการทดสอบ 5Gมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา ซึ่งจะทำให้เห็นถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ เตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 5จี และเพื่อสนับสนุนให้สตาร์ทอัพของไทยมีโอกาสเข้าร่วมในการสร้างนวัตกรรมเพื่อรองรับเทคโนโลยีการสื่อสาร 5G ที่จะพร้อมใช้งานในทางการค้าในอนาคตอันใกล้

           วันนี้มีผู้ให้บริการโทรคมนาคมตอบรับเข้าร่วมครบทุกเครือข่ายหลักทั้ง AIS, DTAC, True รวมถึง บมจ.ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) ได้แสดงความสนใจเข้ามาทดสอบการใช้งาน และขอติดตั้งอุปกรณ์ 5จี เพื่อทดสอบการใช้งานในพื้นที่ทดสอบแห่งนี้แล้วมากกว่า 10 ราย