ที่ห้องโถงชั้น 1 โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา แพทย์หญิงปริญญา วังตาล อายุรแพทย์โรคทางเดินหายใจ ได้เปิดเวทีเสวนาในหัวข้อเรื่อง อากาศเป็นพิษ วิกฤตสุขภาพ โดยมีแขกรับเชิญเป็นอดีตดารา นักร้องชื่อดัง ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง มาร่วมเผยแพร่ประสบการณ์เกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

                  แพทย์หญิงปริญญา วังตาล เปิดเผยว่า สถานการณ์ฝุ่นในช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงวิกฤต จึงยังมีผลต่อระบบทางเดินหายใจ ซึ่งส่งผลต่ออวัยวะอื่น ๆ ในร่างกายอีกด้วย เช่นโรคระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ โรคปอด โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง หอบหืด และทำให้สมรรถภาพของปอดเสื่อมลงเร็วกว่าปกติ ทั้งยังเพิ่มอัตราเสี่ยงทำให้เกิดมะเร็งปอดที่มีผลใกล้เคียงกับการสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคในหลอดเลือดอื่น ๆ เช่นโรคหัวใจ โรคเส้นเลือดสมอง หรือโรคมะเร็ง

                 ซึ่งวิธีการป้องกันมีอยู่ ประการคือ การป้องกันตัวเองโดยการสวมใส่หน้ากากที่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะสามารถป้องกันได้ในระดับหนึ่ง 2.การกำจัดฝุ่นภายในบ้านเรือน หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ หารรับควันจากธูป และการเผาไหม้ภายในครัวเรือน 3.การป้องกันจากการเกิดฝุ่นจากภายนอก เช่นการเผาไหม้พืชผลทางการเกษตร การเผาขยะ การให้ภาครัฐออกกฎหมายควบคุม โดยเฉพาะฝุ่นควันจากการเผาไหม้จากรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรม รณรงค์ให้ประชาชนมาใช้รถสาธารณะกันให้มากขึ้น ก็จะสามารถลดค่าฝุ่น PM 2.5ได้