โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา จัดให้มีการซ้อมแผนรองรับอุบัติภัยหมู่และการดูแลผู้ป่วยสัมผัสสารเคมี ประจำปี 2562  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการควบคุมความปลอดภัยทุกสถานการณ์ โดยมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยในชีวิต  ตามที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชามีนโยบายเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล และเล็งเห็นความสำคัญของการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ และการดูแลผู้ป่วยสัมผัสสารเคมี เนื่องด้วยพื้นที่อำเภอศรีราชาอยู่ในแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของทางโรงพยาบาลในการรับมือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด หากเกิดอุบัติภัยหมู่ และกรณีสารเคมีรั่วไหล และเป็นการทบทวนแผนอุบัติภัยหมู่ประจำปีของโรงพยาบาล

                   กิจกรรมช่วงเช้าจะมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่และการดูแลผู้ป่วยสัมผัสสารเคมี และฝึกสถานการณ์จำลอง ให้กับบุคลากรของสมาคมพุทธมามกสว่างประทีปธรรมสถานศรีราชา ,พุทธสมาคมเพี้ยวเยี้ยงไท้ศรีราชา สถานีตำรวจภูธร อำเภอศรีราชา และบุคลากรของโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา ที่จะมาร่วมซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ เพื่อเป็นการให้ความรู้ เกี่ยวกับการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่และการดูแลผู้ป่วยสัมผัสสารเคมี และยังเป็นการพัฒนาคุณภาพบริการด้านการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ณ จุดเกิดเหตุ และส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มสมรรถนะ ในการให้ความช่วยเหลือดูแลผู้บาดเจ็บ

                     กิจกรรมช่วงบ่าย จัดให้มีการฝึกซ้อมภาคสนาม จำลองสถานการณ์เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน   รถสองแถวเบรคแตก ชนกับรถมอเตอร์ไซค์ เสียหลักพลิกคว่ำ มีผู้บาดเจ็บ 10 คน  โดยมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและพนักงาน ผ่านทางรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อตรวจสอบและคัดแยกผู้ป่วย เพื่อการดูแลในเบื้องต้น และสำหรับผู้ป่วยหนัก จะส่งตัวไปยังโรงพยาบาล