ที่สนามอุดมประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  ภราดาวีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา พร้อมด้วย คณะภราดา สมาคมผู้ปกครองและครู  สมาคมศิษย์เก่า คณะครู พนักงาน นักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล     เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี  ในวันที่ 3 มิถุนายน   2562  ต่างปลื้มปิติและชื่นชมโสมนัสในพระบุญญาบารมี  ที่ทรงได้รับการสถาปนาเฉลิมพระเกียรติเป็นสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  พระเกียรติยศสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี