ที่ชั้นใต้ดิน อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นายแพทย์ธเนศ จัดวัฒนกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ รณรงค์โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ในวันงดสูบบุหรี่โลก ตามที่องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยปีนี้มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่   เพื่อแสดงถึงโรคที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่ เช่น โรคเส้นเลือดหัวใจตีบจะทำให้เสียชีวิตเร็วที่สุดเพราะหัวใจวาย  ส่วนใหญ่ มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ และโรคเส้นเลือดสมองตีบตัน ส่วนใหญ่เป็นกะทันหันและตายช้า จากอัมพาต ผู้ป่วยจะทรมาน และเป็นภาระต่อครอบครัว ทั้งในการดูแลและค่าใช้จ่าย   

 

                   ซึ่งในวันนี้มีการจัดนิทรรศการ บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด ข้อมูลต้องรู้ ผลกระทบของควันบุหรี่  โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ เคล็ดลับในการเลิกบุหรี่ และสมรรถนะร่างกาย กับการสูบบุหรี่ เป็นต้น โดยหลังพิธีเปิดได้มีการมอบรางวัลให้กับบุคคลากรของทางโรงพยาบาลจำนวน 3 คน ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้อีกด้วย