โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเฉลิมฉลองโอกาส 75 ปีโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

การบรรพชาสามเณรในครั้งนี้ ได้รับพระเมตตาจากเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานผ้าไตร เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในโอกาสนี้ สมเด็จพระสังฆราช ทรงอนุโมทนาในกุศลจิตของโรงเรียน พร้อมทั้งประทานพระโอวาทแก่ผู้ที่จะเข้าบรรพชา อุปสมบทว่า "ให้ตั้งใจศึกษาพระธรรม ทั้งขอให้นักเรียนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อจะได้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต" การที่โรงเรียนได้รับพระเมตตาในครั้งนี้ นับเป็นพระกรุณาอย่างยิ่งและเป็นสรรพสิริมงคล แก่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาในวาระสำคัญนี้ด้วย

 

สำหรับในเช้าวันนี้ ภราดาวีรยุทธ  บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เป็นประธานในการปลงผมนักเรียนจำนวน 83 คน ที่จะเข้าบรรพชาสามเณร  โดยมีนายพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เป็นประธานในพิธีขอขมาผู้ปกครอง และนักเรียนผู้บรรพชาเข้ารับประทานผ้าไตรเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราช ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล ซึ่งในการบวชครั้งนี้ยังมีครูจำนวน  5 ท่าน ร่วมด้วย  โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพสุทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธรรมยุติ) เมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์ ณ วัดศรีมหาราชา

 พระภิกษุและสามเณรจะจำพรรษาเป็นเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 5 ตุลาคม 2562 ณ สำนักสงฆ์เขาพระครู ศรีราชา