เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม  2563 ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นอนุบาล 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ACS รุ่น 7356  ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมีคณะภราดา ผู้บริหาร  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คณะครูอาจารย์  และผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก  สำหรับปีการศึกษา 2562  มีผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นอนุบาล 3 จำนวน 191 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 345 คน ทั้งนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ACS รุ่น 7356 ยังได้มอบเงินให้กองทุนสวัสดิการครู จำนวน 40,000 บาท  โดยนางสาว ชุติกาญจน์  วุฒิปัญญารัตนกุล  ประธานรุ่น ACS 7356 เป็นตัวแทนมอบ 

 

        ทั้งนี้ทางโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้ดำเนินการจัดตั้งจุดคัดกรอง วัดอุณภูมิ และเจลล้างมือ ตามมาตรฐานของ ศบค. และผู้ปกครองนักเรียนที่มาร่วมแสดงความยินดี ได้จัดที่นั่งให้ที่ห้องประชุม อาคารโอเซ่ และห้องประชุม ตึกอัสสัมชัญ เพื่อลดความแออัด และรักษาระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

  

  

  '