ที่  โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา จ.ชลบุรี ได้มีการซ้อมแผน ป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพความพร้อมในการระงับอัคคีภัยและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้ผู้เข้ารับมาบริการได้มั่นใจมากยิ่งขึ้น   
     โดยมีการจำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณ ชั้น 6 อาคาร C และได้มีการควบคุมเพลิงที่เป็นไปตามลำดับขั้นตอน  ซึ่งเจ้าหน้าที่ ที่พบเห็นเหตุการณ์ได้ปฏิบัติตามแผนการระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาล  และอพยพคนไข้และพนักงานทางบันไดหนีไฟ และเมื่อเหตุลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้ก็ได้มีประสานไปยังงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชา ขอรถดับเพลิงและเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือ อพยพผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ที่ติดบนอาคารมารวมกัน ณ จุดรวมพล โดยทำการตรวจสอบและคัดแยกระดับความรุนแรงระดับความเจ็บป่วยของผู้ป่วยอย่างชัดเจนด้วยความรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลเบื้องต้นอย่างดีที่สุด และนำส่งผู้ป่วยหนักไปยังพื้นที่หรือโรงพยาบาลใกล้เคียง  โดยทันตแพทย์สุพจน์  กุญชรมณี รองผู้อำนวยการ รพ.สมิติเวชศรีราชาซึ่งเป็นผู้อำนวยการดับเพลิงในครั้งนี้ กล่าวว่า ในการซ้อมแผนครั้งนี้ทุกจุดที่เกี่ยวข้องสามารถทำการซ้อมแผนและปฏิบัติตามแผนได้อย่างเต็มที่และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้เพื่อรองรับสถานการณ์เพลิงไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้นทุกเวลา  ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลจะมีการซ้อมแผนปีละ 2 ครั้ง ซึ่งการซ้อมครั้งหน้า มีแนวคิดที่จะซ้อมในช่วงเวลากลางคืน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้เกิดความพร้อมรับเหตุการณ์ในทุกเวลา