วันที่  26 กรกฎาคม 2565 ณ ลาน กิจกรรม ชั้นที่ 1 เซ็นทรัลชลบุรี  จ.ชลบุรี  ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการประยุกตใช้ดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) หรือ ดีป้า พร้อมด้วย นายธรรมนิตย์ ขำวังยาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฟู้ด ออเดอรี่  เปิดกิจกรรม ส่งเสริมการใช้งาน และเสริมทักษะด้านการใช้ทคโนโลยี สาธิตการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ eatsHUB ซึ่งทาง ดีป้า ร่วมกับ ฟู้ด ออเดอรี่ เปิดตัวแพลตฟอร์ม รับส่งอาหารสัญชาติไทย  eatsHUB โดย นำร่องที่ จ.ชลบุรี  ก่อนกระจายสู่กลุ่มเป้าหมาย 5 ภูมิภาค จังหวัดชลบุรีถือเป็นจังหวัดที่มีร้านอาหารขึ้นชื่อเป็นจำนวนมาก ประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น  ไม่ว่าจะนักศึกษา คนทำงาน รวมถึงชาวต่างชาติ  ตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในปัจจุบันที่นิยมสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน การเข้ามาของ eatsHUB จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้การสั่งอาหารเป็นเรื่องง่าย ส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวได้มากขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยในยุคดิจิทัล ช่วยลดต้นทุน เพิ่มยอดขาย ด้วยจุดเด่นเก็บค่า GP ต่ำ เพียง 8% สร้างรายได้ให้กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร สตรีตฟู้ด และไรเดอร์ เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 

              สำหรับ eatsHUB เป็นแพลตฟอร์มที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน จึงมีความน่าเชื่อถือ สามารถควบคุมมาตรฐานการให้บริการของร้านค้าสมาชิก จำหน่ายสินค้าอย่างเป็นธรรม ในปริมาณที่ไม่แตกต่างจากการรับประทานที่หน้าร้าน ส่วนการเรียกเก็บค่า GP  ประมาณ 8-10% ซึ่งถือว่าต่ำกว่าแพลตฟอร์มทั่วไปที่บริการอยู่ในปัจจุบัน

            โดยในงานมีกิจกรรม สัมมนา EXCLUSIVE WORKSHOP การตลาดและทางรอดธุรกิจ Food Delivery ยุค 4.0 กลยุทธ์การขาย และการทำโปรโมชั่น   และการถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมแพลตฟอร์ม eatsHUB  พัฒนาความรู้ให้ผู้ประกอบการ เทคนิกการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจำหน่ายอาหาร  โดยวิทยากรและร้านค้าที่ประสบความสำเร็จในการขายออนไลน์

 

โสภิต  กระชั้น /ชลบุรี