โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลโดยการแนบไฟล์

โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชาจัดกิจกรรม วิ่งการกุศลดาราสมุทร มินิมาราธอน Running To Remember ครั้งที่ 2

โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชาจัดกิจกรรม วิ่งการกุศลดาราสมุทร มินิมาราธอน Running To Remember ครั้งที่ 2

More details
  ที่โครงการศึกษาป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบัง พร้อมด้วย นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ โครงการแหลมฉบังร่วมใจ รักษ์น้ำ รักษ์ป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว...
ที่วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ศาสตรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เป็นประธานเปิดงานสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562  (The 10th ASEAN +C + I Symposium on Business Management...
             ที่บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด   นายไพรัตน์  ทิวากรพรรณราย กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทยูนิไทย ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562  บริษัท ซียูอีแอล...
                 เรือโทยุทธนาโมกขาว  ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเป็นประธานเปิดโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชน...
                                    ณ ห้องประชุมทรีนิตี้ อาคารบูรณาการ โรงเรียนดาราสมุทร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล...